top of page

Kuro Sumi Imperial Ink - Matcha tea

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

Kuro Sumi Imperial Ink  - Matcha tea

PRODUKTNAMN: MATCHA TEA
TILLVERKARE:
Kuro Sumi Imperial Ink
Ink Projects LLC
460 Greenway Industrial Drive, Suite A 29708 Fort Mill, SC
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Blandning avsedd för tatuering. Endast för yrkesmässig användning.
REF/LOT/BATCH: IMMT 1.5, IMMT 12616, B40416
SKYDDSÅTGÄRDER: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvara på sval plats, undan från värmekällor och direkt exponering av solljus. Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande.
BESTÅNDSDELAR/INNEHÅLL:

Mediumred1.png
bottom of page