top of page

World Famous Ink Limitless - Light Yellow 1

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

World Famous Ink Limitless - Light Yellow 1

PRODUKTNAMN: Light yellow 1
TILLVERKARE:
World famous tattoo ink
Ink Projects LLC
460 Greenway Industrial Drive, Suite A
29708 Fort Mill, SC
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Avsedd för yrkesmässig användning som tatueringsbläck/permanent sminkbläck.
REF/LOT/BATCH: LTLY11, LTLY1 12208, B40416
SKYDDSÅTGÄRDER: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvara på sval plats, undan från värmekällor och direkt exponering av solljus. Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande.
BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page