top of page

ETERNAL INK - WHITE 4OZ

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

ETERNAL INK - WHITE 4OZ

PRODUKTNAMN: White (EU)
TILLVERKARE: Eternal Ink, LLC.7987 Lochlin Drive Brighton, MI 48116 USA Telefon: 1-248-667-4060
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Konst och tatuering. Endast avsedd för yrkesmässig användning.
REF/LOT: K051321
SKYDDSÅTGÄRDER: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel <0,00005%, kan innehålla krom <0,0006%
Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i originalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Inget får tillsättas till materialet. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande
BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page