top of page

Just Ink - Ultra white

THIS TATTOO INK HAS BEEN PRODUCED IN COMPLIANCE WITH REACH.

Just Ink - Ultra white

PRODUKTNAMN: JUST INK Ultra White
TILLVERKARE:
JUST INK Distribution GmbH
Am Kirchenhölzl 15
D-82166 Gräfelfing
+49 89 1250 1450 7
contact@JUST-INK.eu
Kontaktperson:
Ralf Michel
+49 89 1250 1450 7
contact@JUST-INK.eu
www.JUST-INK.eu
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Blandning avsedd för tatuering. Endast för yrkesmässig användning.
REF/LOT: JI-27997, 22010F
SKYDDSÅTGÄRDER: Förpackningen förvaras väl tillsluten. lagringstemperatur: 5°C - 35°C. Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Håll behållarna upprätta och säkra genom att undvika fall eller kollisioner. Förvara på sval plats, undan från värmekällor och direkt exponering av solljus. Ska inte förtäras. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i orginalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande.
INKÖPSDATUM: 23012023
BESTÅNDSDELAR/INNEHÅLL:

Mediumred1.png
bottom of page