top of page

Kuro Sumi Ink Fir green

REACH-KOMPATIBEL grön

Kuro Sumi Ink Fir green

PRODUKTNAMN: Fir green
TILLVERKARE: Ink Projects LLC, 460 Greenway Industrial Drive, Suite A, 29708 Fort Mill, SC
Telefonnummer: +1-813-248-0585
E-mail: info@kurosumi.com
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Avsedd för yrkesmässig användning som tatueringsbläck/permanent sminkbläck
REF/LOT: MFG 5010, B40416, (ref IMFG1.5)
SKYDDSANVISNINGAR: Allergier kan utvecklas hos vissa personer. Produkten bör testas på ett mindre område före full applicering, för att fastställa om allergisk reaktion uppstår. Förvaras på avstånd från direkt solljus. Förvaras i rumstemperatur. Ska inte användas på kvinnor som kan vara gravida. Ska inte förtäras. Inget får tillsättas till produkten. Kan innehålla nickel <0,00005%, kan innehålla krom <0,0006%
Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i orginalbehållaren. Förvaras väl tillsluten när den inte används. Produkten bör kasseras inom 12 månader från öppnande
INKÖPSDATUM: 23012023

BESTÅNDSDELAR:

Mediumred1.png
bottom of page